Nạp nhanh

Số điện thoại
Mệnh giá nạp
  • 10.000 ₫
  • 20.000 ₫
  • 50.000 ₫
  • 100.000 ₫
  • 200.000 ₫
  • 500.000 ₫

Hình thức thanh toán

  • Ngân hàng

  • Thẻ quốc tế

  • Ví điện tử

Like để nhận tin khuyến mại trên Facebook

Thông báo

- Giảm 4% giá trị tất cả thẻ nạp không phân biệt mệnh giá thẻ.
- Hỗ trợ nhiều hình thức thanh toán.